Plavání pro pojištěnce České průmyslové zdravotní pojišťovny říjen – listopad

V měsíci říjnu a listopadu mají každou sobotu v čase 10:00-11:00

pojištěnci České průmyslové zdravotní pojišťovny

možnost využívat plavecký bazén zdarma.